Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

15:15

September 04 2017

11:35
5515 e90e 500
pupper of darkness
Reposted fromvolldost volldost vianaelienn naelienn
11:34
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer vianaelienn naelienn
00:52
9135 0e34 500
Reposted fromsiara siara viacylonapplepie cylonapplepie

August 17 2017

20:31
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric viareloveution reloveution
19:41
Reposted fromkaiee kaiee viabng123 bng123
19:41
9270 7e51 500
19:40
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viawilcza wilcza
19:40
Reposted fromFlau Flau viawilcza wilcza

August 10 2017

22:21
2250 f16e 500

pathfindernerds:

“I just feel so dead inside…”

Dead inside, you say? I know something that might just work

22:11
5960 6ce9 500
Reposted fromhaddvck haddvck viareloveution reloveution

August 05 2017

16:35
Reposted fromspecific-humor specific-humor viasober sober

August 03 2017

10:46
Reposted fromfungi fungi viawilcza wilcza

August 02 2017

22:47
8679 8d7b

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viashakeme shakeme

August 01 2017

13:33
3113 dabc 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viawilcza wilcza
13:32

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viawilcza wilcza
13:31
5519 aaec 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viawilcza wilcza
13:29
Reposted fromkaiee kaiee viawilcza wilcza
13:29
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viawilcza wilcza

July 25 2017

19:58
0153 c487 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl